اصطلاحات فنی پایپینگ

برخی از اصطلاحات فنی مهمی که در بحث لوله کشی صنعتی وجود دارد، مهندسی پایپینگ همانند سایر دانش‌های فنی، اصطلاحاتی دارد که یادگیری آن‌ها کمک می‌کند تا مهندسان کار خود را بهتر انجام داده و با سایر همکاران خود تعامل دقیق‌تری داشته باشند. در ادامه به اصطلاحات مهمی که در این رشته کاربرد دارد پرداخته شده است.

Add joint

در نقشه اولیه‌ای که برای لوله کشی و جوشکاری طراحی می‌شود، باید مکان و تعداد سرجوش‌ها تعیین شود. هرگاه نیاز به تغییری در این نقشه باشد، ممکن است تعدادی سرجوش به لوله‌ها اضافه شود. برای نمایش این سرجوش‌های اضافه شده از علامت  «-» استفاده می‌شود. در اصطلاحات فنی پایپینگ به این سرجوش‌هایی که بعدا اضافه می‌شود، Add joint می‌گویند که از نظر هزینه تفاوتی با سرجوش‌های اولیه ندارند.

Delete joint

یکی دیگر از اصطلاحات فنی رایج در جوشکاری پایپینگ Delete joint است که برعکس اصطلاح قبلی است. زمانی که تغییرات ایجاد شده در نقشه‌های اولیه لوله کشی در حین کار، باعث شود که نیاز به حذف کردن برخی از سرجوش‌ها باشد از این اصطلاح استفاده می شود. از نظر هزینه، در صورتی که این تغییر قبل از ایجاد سرجوش اتفاق افتاده باشد، مشکلی پیش نمی‌آید و هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شود. در مقابل، اگر سرجوش ایجاد شده باشد و سپس درخواست تغییر نقشه و حذف سرجوش شود، سرجوش حذف می‌شود، اما در این حالت هزینه آن باید پرداخت شود.

Back weld

به تعمیر پاس یک سر جوش از داخل لوله در اصطلاحات فنی پایپینگ، Back weld می گویند. زمانی که در پاس یک سرجوش عیب و ایرادی دیده شود، تعمیر آن لازم است. برای اطمینان از نیاز به تعمیر، از روش رادیوگرافی برای بررسی داخل لوله استفاده می‌شود. برای انجام این کار و رسیدن به پاس یک، باید ابتدا دو پاس دیگر را برش داده و سنگ می زنند تا بتوانند تعمیر پاس یک را انجام دهند. اما راه بهتر و آسان‌تر این است که جوشکار این تعمیر را از داخل لوله انجام دهد. البته به این نکته باید توجه کرد که انجام این کار منوط بر اثبات وجود ایراد در پاس یک است.

 Reweld

اگر سرجوشی انجام شده و جوش خورده باشد و پس از آن تحت شرایطی لازم باشد که آن سرجوش بریده شود و مجددا تنظیم و جوش داده شود، در اصطلاحات فنی پایپینگ، عمل Reweld انجام شده است. این کار معمولا به دلیل ایجاد تغییرات خاصی در نقشه لوله کشی انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر در نقشه‌های اولیه اندازه خط تغییر کند، لازم است که سرجوش بریده شده و دوباره جوش شود.