طراحی دکوراسیون داخلی چیست ؟  ، طراحی دکوراسیون ، نقشه کشی و ساخت و ساز مکان که به دست انسان صورت بپذیرد ، قسمتی از طراحی می باشد و با معماری ارتباط مستقیم دارد.


گرچه طراحی برای درست کردن یک محیط خوب به دوران اولیه انسان برمی گردد ، اما رشته طراحی داخلی تقریبا جدید می باشد .  از اوایل قرن بیستم به شکلی که از واژه دکوراتیو داخلی به کار برده شد که تقریبا معنا خود را از دست می دهد پس واژه های زیاد تری مورد استفاده قرار گرفتند .
افرادی که نگران تعداد زیادی از عنصر های استفاده شده می باشند که ساخت دست انسان هستند ، این حرفه را به اسم طراحی محیطی می نامند .
از شاخه های معماری همین طراحی داخلی است ، باید به این نکته دقت کنید که هر شاخه تخصصی در هر رشته تنها در محدوده همان مجموعه معنا می دهد .
بهترین ساختمان ها و فضای داخلی ، مکان هایی می باشند که بین عنصر هایی که اصلیت را تشکیل می دهند ناهمواری وجود نداشته باشد .
در میان عناصر ، جنبه های سازه ای یک ساختمان ، برنامه ریزی سایت ، محوطه سازی ، مبلمان و گرافیک معماری و همینطور مسائل جزئی داخلی است که در نمونه های خیلی زیادی از ساختمان های برجسته و داخلی درست شده اند و به شکل یکپارچه اقدام می نمایند .

به علت پیشرفت تکنولوژی ، برنامه ریزی و ساخت در زمان معاصر ، امکان پذیر نیست. معمار یا طراح در تمام روش های ساختمانی که در این دوران ساخته می شود دارای تخصص است .
الزامی می باشد که متخصص ها به صورت گروهی و در ارتباط با یکدیگر با دانش کافیبرای رسیدن به اهداف مشترک همکاری نمایند ، در صورتی که معمار بر روی طراحی کامل بنا دقت کند ، طراح داخلی به جنبه های کامل مقیاس طراحی ، زیباشناسی ویژه و کاربردی و پرسش های روانشناختی و شخصیت و خصوصیت فضا درگیر است .
گرچه طراحی داخلی هنوز یک حرفه در حال پیشرفت است بدون تعریف کامل از محدودیت های آن اما این گرایش می تواند در دو گروه مسکونی و غیر مسکونی دسته بندی شود .
خیلی از شرکت های بزرگ معماری ساختمان طراحی داخل ویژه به خود را دارا است و در شرکت های کوچک این وظیفه حداکثر به یک نفر واگذار شده است .
در واقعیت هیچ مرزی برای حرفه طراحی داخلی و در تمام طراحی ها مشخص نمی باشد .
به عنوان مثال طراحی مبلمان به وسیله ی طراحان صنعتی ، معماران و طراحان داخلی میتواند انجام بپذیرد .
به عنوان یک اصل ، مبلمان طراحی شده برای تولید بسیار زیادی از طراح های صنعتی یا خود طراحان مبلمان انجام می پذیرد .