لوله کشی صنعتی

لوله کشی صنعتی (پایپینگ) شامل چه مراحلی است؟، لوله کشی صنعتی همانند سایر فرآیندها دارای چند مرحله اصلی است. در ابتدا باید طراحی لوله کشی انجام شود، سپس اقدام به خرید اقلام کرد و در انتها به مرحله اجرا رسید. با ما همراه باشید تا در این مقاله با این سه بخش آشنا شویم.

مراحل انجام پایپینگ :

پروژه های پایپینگ اصولا طی سه مرحله کلی انجام می شوند که عبارتند از:

  • مهندسی یا طراحی (Engineering)
  • تدارکات یا خرید (Procurement)
  • اجرا یا ساخت (Construction)

در ادامه به بررسی این مراحل پرداخته شده است.

مهندسی (طراحی) در پایپینگ:

در این مرحله مطابق P&ID کلیه مدارک اجرایی از جمله Plan Plot و ISO و Spec های مربوطه و … تهیه وجمع آوری می شوند. ابتدا طرح کلی جریان کشیده می شود تا معلوم شود چه چیزی از چه نقطه ای تا کدام نقطه می خواهد منتقل شود. سپس نقشه های مربوطه تهیه شده و بصورت مدارک اجرایی تحویل کارفرما می گردد.

نقشه های آیزو متریک (ISO) در پایپینگ

اصلی ترین اصلی ترین مدارک اجرایی پایپینگ، نقشه های آیزو متریک است. این نقشه ها بصورت سه بعدی ترسیم شده و مشخص کننده تمام جزئیات لوله ها و متعلقات آنها در اندازه های معین می باشد. در نقشه های ایزو کلیه مشخصات اجرایی پایپینگ مانند سایز، طول و جنس لوله، مسیر لوله کشی و محل هایی که لوله ها به تجهیزات متصل می شوند و محل پایه ها و نگهدارنده های سیستم لوله کشی را نشان داده می شود.

تدارکات (خرید) در پایپینگ:

تدارکات به فرآیندهایی شامل تهیه لیست مناقصه گران، برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار، انعقاد قرارداد و انجام مراحل خرید و حمل مواد مورد نیاز (Material) به محل اجرای پروژه گفته می شود.

اجرا (ساخت)

اجرا یا ساخت عبارت است از فرآیندهایی که به منظور پیاده سازی نقشه های تهیه شده در مراحل قبل صورت می پذیرد. دفتر فنی، مسئول اجرا و ساخت پروژه است. به عبارتی، هسته اصلی اجرای لوله کشی صنعتی دفتر فنی می باشد.

مهم ترین وظایف دفتر فنی پایپینگ عبارتند از:
دریافت و بایگانی آخرین نسخه نقشه ها
بررسی کمبودها و مغایرت نسخه های نقشه ها نظیر چک کردن P&ID با نقشه های آیزومتریک و در نهایت پیدا کردن تناقضات و مغایرت های احتمالی و تهیه و ارسال TQ) Query Technical) به واحد مهندسی کارگاهی جهت رفع مشکلات و تناقضات مشاهده شده.
تهیه و برآورد مواد مورد نیاز جهت ساخت سیستم لوله کشی با استفاده از نقشه (MTO)
وارد کردن اطلاعات متریال پایپینگ در نرم افزار PCS) System Control Piping)
سرجوش گذاری و اسپول بندی نقشه های آیزومتریک و اخذ تاییدیه از کارفرما و دستگاه نظارت
وارد کردن اطلاعات مربوط به سرجوش ها در نرم افزار PCS